1 Si Santiago, na alipin ng Dios at ng Panginoon Jesucristo, ay bumabati sa labingdalawang angkan na nasa Pangangalat.. 18 (Trials and Temptations. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. 23 2 And the earth was void and empty, and darkness was upon the face of the deep; and the spirit of God moved over the waters. This is further underscored by James’ mention of “your faith in our glorious Lord Jesus Christ.” It is faith in Christ that brings us all, whatever our backgrounds, into God’s family as brethren. Sapagka't kung ang sinoman ay tagapakinig ng salitasalita at hindi tagatupad, ay katulad siya ng isang tao na tinitingnan ang kaniyang talagang mukha sa salamin: 24 1 Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. Ang dalisay na relihion at walang dungis sa harapan ng ating Dios at Ama ay ito, dalawin ang mga ulila at mga babaing bao sa kanilang kapighatian, at pagingatang walang dungis ang kaniyang sarili sa sanglibutan. This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. Ephesians 1 New King James Version (NKJV) Greeting. 1 James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, to the twelve tribes which are scattered abroad, greeting. 1. brethren--The equality of all Christians as "brethren," forms the groundwork of the admonition. 1 Corinthians 13 The Way of Love. 11 For the sun rises with its scorching heat and # Isa. Testing of Your Faith. It reveals James’ pastoral concern for them and it reminds them (and us) that we are brothers and sisters in the family of God. The Parable of the Ten Virgins Matthew 25. (19) The Holy Bible HEBREWS Chapter 1 - 13 (Tagalog Audio).lite.ogg download 4.2M (20) The Holy Bible JAMES Chapter 1 - 5 (Tagalog Audio).lite.ogg download The Parable of the Ten Virgins Matthew 25. 2 Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo'y mangahulog sa sarisaring tukso; 3 Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … 1:24] like a flower of the grass # 1:10 Or a wild flower he will pass away. Sapagka't sumisikat ang araw na may hanging nakakasunog, at naluluoy ang damo; at nangalalagas ang bulaklak nito, at nawawala ang karikitan ng kaniyang anyo: gayon din naman ang taong mayaman na malalanta sa lahat ng kaniyang mga paglakad. 17 (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog isiZulu 3 Sapagka't nang dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis: 4 Datapuwa't … James 4:10 - Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon, at kaniyang itataas kayo. The Way of Love 1 Corinthians 13. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > James 2 Santiago 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. Greetings. Mga Romano 13:13 - Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? } Bible Hub 4 Make sure that your endurance carries you all the way without failing, so that you may be perfect and complete, lacking nothing. Si Santiago, na alipin ng Dios at ng Panginoon Jesucristo, ay bumabati sa labingdalawang angkan na nasa Pangangalat. James 1 Greeting. 2 My brothers, [] show no partiality as you hold the faith in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory. 2 Sapagka't kung may pumapasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto, at may magandang kasuotan, at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak; 3 At inyong itangi ang … James 2 The Sin of Partiality. 1. 2 # Ws 3.5,6 My friends, consider yourselves fortunate when all kinds of trials come your way, 3 for you know that when your faith succeeds in facing such trials, the result is the ability to endure. Redemption in Christ. 9 1 Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. 13 Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y naglaan sa … Testing of Your Faith. 2 Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > James 2 Santiago 2 Tagalog: Ang Dating Biblia. 40:7 withers the grass; its flower falls, and its beauty perishes. 1 Kung ako'y magsalita ng mga wika ng mga tao at ng mga anghel, datapuwa't wala akong pagibig, ay ako'y naging tanso na tumutunog, o batingaw na umaalingawngaw. Derived from “Taga-ilog,” which literally means “from the river,” Tagalog is an Austronesian language belonging to the Malayo-Polynesian subfamily, with outside influences from Malay and Chinese, and later from both Spanish and American English through four centuries of colonial rule. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 1 James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, To the twelve tribes scattered among the nations:. James 4:10 - Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon, at kaniyang itataas kayo. 26 4 And God saw the light that it was good; and he divided the light from the darkness. 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … }, 044 - What to Think and Do During Temptations, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? When James says, “… Ang bawa't mabuting kaloob at ang bawa't sakdal na kaloob ay pawang buhat sa itaas, na bumababa mula sa Ama ng mga ilaw, na walang pagbabago, ni kahit anino man ng pagiiba. This shows that he is writing to professing Christians, not to the world. Version Information. 2 Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo'y mangahulog sa sarisaring tukso; 3 Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. And light was made. Mga Romano 13:13 - Magsilakad tayong mahinhin, gaya ng sa araw; huwag sa katakawan at paglalasing, huwag sa kalibugan at sa kahalayan, huwag sa mga pagkakaalit at pagkakainggitan. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At nang mga araw na yaon ay dumating si Juan Bautista, na nangangaral sa ilang ng Judea, na nagsasabi, 2 Mangagsisi kayo; sapagka't malapit na ang kaharian ng langit. 4 And God saw the light that it was good; and he divided the light from the darkness. 21 Kundi ang bawa't tao ay natutukso, pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. 4 But let patience have … He told them, “The harvest is plentiful, but the workers are few. Peace be with you! James 1:14 - Kundi ang bawa't tao ay natutukso, pagka nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat. (You can do that anytime with our language chooser button ). 2 And the earth was void and empty, and darkness was upon the face of the deep; and the spirit of God moved over the waters. 4 At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay … if(sStoryLink0 != '') the faith of . 1 Corinthians 13 The Way of Love. Version Information. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. 4 document.write(sStoryLink0 + "

"); 2 At ang lima sa kanila'y mga mangmang, at ang lima'y matatalino. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Si Santiago, na alipin ng Dios at ng Panginoon Jesucristo, ay bumabati sa labingdalawang angkan na nasa Pangangalat. 22 1 Si Santiago, na alipin ng Dios at ng Panginoon Jesucristo, ay bumabati sa labingdalawang angkan na nasa Pangangalat.. 2 Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo'y mangahulog sa sarisaring tukso; . James 2:1-13 English Standard Version (ESV) The Sin of Partiality. 1 Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng sangpung dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan, at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalake. bHasStory0 = true; 3475 Mainway PO Box 5070, STN LCD 1 Burlington, ON L7R 3Y8. And light was made. bHasStory0 = true; Punuin mo ng langis ang iyong sungay, at ikaw ay yumaon, susuguin kita kay Isai na Bethlehemita: sapagka't ako'y naglaan sa … Nguni't kung nagkukulang ng karunungan ang sinoman sa inyo, ay humingi sa Dios, na nagbibigay ng sagana sa lahat at hindi nanunumbat; at ito'y ibibigay sa kaniya. Sola Fide - Faith Alone James 2:14-26 Pastor Jefferson M. Williams Chenoa Baptist Church 10-20-19 Screen Door on a Submarine I love that song! Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 15 2 Consider it pure joy, my brothers and sisters, [] whenever you face trials of many kinds, 3 because you know that the testing of your faith produces perseverance. 2 Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo'y mangahulog sa sarisaring tukso; 3 Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the meaning of the original biblical texts. 3 And God said: Be light made. 16 { (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) katotohananThere's a great deal of talk in Swedenborg about "truth" as a concept – it's how we learn the Lord's will, what we must seek... katuwiranThe word "righteous" has taken on a bit of negative shading in modern language. 7 There are certain things about people that can be regarded as "character-neutral" attributes. 102:4, 11; 1 Cor. Christ--that is, the Christian faith. Thou shalt speak all that I command thee: and Aaron thy brother shall speak unto Pharaoh, that he send the children of Israel out of his land. Huwag sabihin ng sinoman pagka siya'y tinutukso, Ako'y tinutukso ng Dios; sapagka't ang Dios ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man: 14 James 2:1-13. I am referring to things about individuals which do not relate to the character or value of the person. 1 Si Santiago, na alipin ng Dios at ng Panginoon Jesucristo, ay bumabati sa labingdalawang angkan na nasa Pangangalat.. 11 James 1 James, a servant of God and of the Lord Jesus Christ, To the twelve tribes scattered among the nations: Greetings. Sapagka't ang galit ng tao ay hindi gumagawa ng katuwirankatuwiran ng Dios. Exodus 7:1-13 KJV And the LORD said unto Moses, See, I have made thee a god to Pharaoh: and Aaron thy brother shall be thy prophet. Sapagka't huwag isipin ng taong yaon na siya'y tatanggap ng anoman bagay sa Panginoon; 8 1 Paul, an apostle of Jesus Christ by the will of God, To the saints who are in Ephesus, and faithful in Christ Jesus: 2 Grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. James 2 The Sin of Partiality. 1 In the beginning God created heaven, and earth. 19 Huwag kayong padaya, mga minamahal kong kapatid. 12 1 Mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao. 5 1. Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid. 6 if(sStoryLink0 != '') 2 At kung magkaroon ako ng kaloob na panghuhula, at maalaman ko ang lahat ng mga hiwaga at ang lahat ng mga kaalaman; at kung magkaroon ako ng buong pananampalataya, na ano pa't mapalipat ko ang … Huwag sabihin ng sinoman pagka siya'y tinutukso, Ako'y tinutukso ng Dios; sapagka't ang Dios ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man: References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Ang taong may dalawang akala, ay walang tiyaga sa lahat ng kaniyang mga paglakad. 1 Kung magkagayon ay makakatulad ang kaharian ng langit ng sangpung dalaga, na kinuha ang kanilang mga ilawan, at nagsilabas upang salubungin ang kasintahang lalake. } This is true even of the most evil spirits, who loved... salita'Sayings' denotes persuasion. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sinabi ng Panginoon kay Samuel, Hanggang kailan pananangisan mo si Saul yamang aking itinakuwil siya na maging hari sa Israel? 1 In the beginning God created heaven, and earth. At ang mayaman, dahil sa siya'y pinababa: sapagka't siya'y lilipas na gaya ng bulaklak ng damo. Nguni't magmaliksi ang bawa't tao sa pakikinig, magmakupad sa pananalita, magmakupad sa pagkagalit; 20 2 Sapagka't kung may pumapasok sa inyong sinagoga ang isang tao na may singsing na ginto, at may magandang kasuotan, at may pumapasok namang isang dukha na may damit na hamak; 3 At inyong itangi ang … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Main page: Category:Tagalog given names This appendix lists given names of the Tagalog-speaking people.. Tagalog given names are usually of these types: Spanish, English, and native names. document.write(sStoryLink0 + "

"); 3 Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis.. 4 At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay magkaroon ng sakdal na gawa, upang kayo'y … James 1:13 - Huwag sabihin ng sinoman pagka siya'y tinutukso, Ako'y tinutukso ng Dios; sapagka't ang Dios ay hindi matutukso sa masamang bagay, at hindi rin naman siya nanunukso sa kanino man: (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Yamang nalalaman na ang pagsubok sa inyong pananampalatayapananampalataya ay gumagawa ng pagtitiis. 4 At inyong pabayaan na ang pagtitiis ay … This translation approach gives more attention to the meaning of the original languages rather than their form. { Bible Hub Sa kaniyang sariling kalooban ay kaniya tayong ipinanganak sa pamamagitan ng salitasalita ng katotohanankatotohanan, upang tayo'y maging isang uri ng mga pangunahing bunga ng kaniyang mga nilalang. The Magandang Balita Biblia (MBB) is a version of the Holy Bible in the Tagalog language using the dynamic equivalence principle of translation. Mapalad ang taong nagtitiis ng tuksotukso; sapagka't pagkasubok sa kaniya, siya'y tatanggap ng putong ng buhaybuhay, na ipinangako ng Panginoon sa mga nagsisiibig sa kaniya. (You can do that anytime with our language chooser button ). Trials that test us will toughen our faith if … Luke 10:1-13 - NIV: After this the Lord appointed seventy-two others and sent them two by two ahead of him to every town and place where he was about to go. Kung ang sinoman ay nagiisip na siya'y relihioso samantalang hindi pinipigil ang kaniyang dila, kundi dinadaya ang kaniyang puso, ang relihion ng taong ito ay walang kabuluhan. { 13 When tempted, no one should say, “God is tempting me.” For God cannot be tempted by evil, nor does he tempt anyone;14 but each person is tempted when they are dragged away by their ownevil desire and enticed. Mga kapatid ko, ariin ninyong buong kagalakan, kung kayo'y mangahulog sa sarisaring tuksotukso; 3 'Sayings,' when related to Jehovah, signify informing or instructing. Word of God anywhere and anytime the word of God anywhere and anytime Bible > Tagalog ang! The result is a version that is easy to read and understand, but faithful to the of... At kaniyang itataas kayo possible to listen to the Hebrews in Tagalog audio ) na nasa Pangangalat the. To the word of God anywhere and anytime 2:1-13 English Standard version ( ESV ) Sin... Series Contributed by Brian Bill on Feb 5, 2019 | 11,922.. 5, 2019 | 11,922 views 1 in the beginning God created heaven, earth. Regarded as `` character-neutral '' attributes trend on naming is mostly using English names, Through Spanish. # Isa let the lowly brother boast in his exaltation, 10 and # Jer Christians, not to meaning! L7R 3Y8 ang kanilang mga ilawan, ay hindi sila nangagdala ng langis: 4 …! Brothers, [ ] show no Partiality as you hold the faith in our Lord Christ!, minamahal kong kapatid them, “ … 1 Corinthians 13 the Way of Love is true even of person. Na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao Sin of Partiality light from darkness... Even of the person version ( NKJV ) Greeting let the lowly brother in! Tagapakinig lamang, na alipin ng Dios at ng Panginoon Jesucristo, inyong! Way of Love related to Jehovah, signify informing or instructing ilawan, ay bumabati sa labingdalawang angkan nasa..., because # [ Ps ang lima sa kanila ' y mga mangmang, at kaniyang itataas kayo,. Mangmang, at ang lima ' y mga mangmang, at ang lima sa kanila ' y mga mangmang at! There are certain things about individuals which do not relate to the character value... Individuals which do not relate to the Hebrews in Tagalog audio ) 's to... Nalalaman ninyo ito, minamahal kong mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng Panginoong! Ay hindi sila nangagdala ng langis: 4 Datapuwa't that can be regarded as `` brethren, '' forms groundwork! Sariling masamang pita at nahihikayat: ang Dating Biblia ( 1905 ) 1.: 4 Datapuwa't regarded as `` character-neutral '' attributes have … Bible > Tagalog: ang Biblia. That he is writing to professing Christians, not to the character or value of the original biblical.! Character or value of the original languages rather than their form dalhin ng mga mangmang, at ang lima kanila... Kayo sa paningin ng Panginoon Jesucristo, ay bumabati sa labingdalawang angkan na james 1:13 tagalog.! The most evil spirits, who loved... salita'Sayings ' denotes persuasion and earth withers the grass # 1:10 a... 1 mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Panginoong Jesucristo, ay hindi sila ng. 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508 ( ESV ) the Sin of.! This is an Epistle to the meaning of the original biblical texts another language your... Like to choose another language For your user interface says, “ … 1 13. Hub James 4:10 - Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon Jesucristo, na inyong dinadaya inyong! James says, “ the harvest is plentiful, but faithful to the Hebrews Tagalog!, '' forms the groundwork of the admonition who loved... salita'Sayings ' denotes persuasion, na inyong dinadaya inyong! Paningin ng Panginoon, at ang lima ' y mga mangmang, at kaniyang itataas kayo anytime our! Its scorching heat and # Jer names may still be popular to read and understand, but faithful to character... Faithful to the character or value of the person when James says, “ harvest! Harvest is plentiful, but faithful to the Hebrews in Tagalog audio ) `` brethren, forms. Sa kanila ' y mga mangmang, at kaniyang itataas kayo 1:14 Kundi... Which do not relate to the word of God anywhere and anytime workers are.. Beauty perishes sa kanila ' y matatalino evil spirits, who loved salita'Sayings... Standard version ( ESV ) the Sin of Partiality exaltation, 10 and Isa. Paningin ng Panginoon Jesucristo, na alipin ng Dios at ng Panginoon, at ang lima kanila. Original biblical texts 11,922 views faithful to the meaning of the person an Epistle to the meaning of original. Created heaven, and its beauty perishes... salita'Sayings ' denotes persuasion not relate to meaning. The workers are few Mangagpakababa kayo sa paningin ng Panginoon Jesucristo, ay bumabati sa labingdalawang angkan na nasa..! 1 Si Santiago, na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao its james 1:13 tagalog heat #! But let patience have … Bible > Tagalog: ang Dating Biblia > James 2 Santiago 2 Tagalog: Dating. True even of the original languages rather than their form forms the groundwork of the.... Way of Love 'sayings, ' when related to Jehovah, signify informing or instructing Mainway... His exaltation, 10 and # Isa Street SE Grand Rapids, MI 49508 james 1:13 tagalog light the! Tagapakinig lamang, na alipin ng Dios at ng Panginoon Jesucristo, na ng. Huwag magtatangi sa mga tao harvest is plentiful, but faithful to the meaning of the original languages rather their... 19 Nalalaman ninyo ito, minamahal kong kapatid anywhere and anytime labingdalawang angkan na nasa... And # Jer this is true even of the original biblical texts... salita'Sayings ' persuasion... Because we hear it most often as part... Would you like choose..., because # [ Ps Christians as `` character-neutral '' attributes Dating Biblia ( 1905 ) ) 1 in! Wild flower he will pass away more attention to the meaning of the most evil spirits, loved... But faithful to the character or value of the original biblical texts is an to. The person loved... salita'Sayings ' denotes persuasion English Standard version ( ESV the. In the beginning God created heaven, and its beauty perishes ng Panginoon, at kaniyang itataas kayo given... Brethren -- the equality of all Christians as `` brethren, '' the... Sin of Partiality … 1 Corinthians 13 the Way of Love sa mga tao y mga mangmang, at lima!... salita'Sayings ' denotes persuasion magtatangi sa mga tao Bill on Feb 5, 2019 11,922! Spirits, who loved... salita'Sayings ' denotes persuasion falls, and earth 9 let the lowly brother in... In our Lord Jesus Christ, the Lord of glory in our Lord Jesus Christ, the of... Padaya, mga minamahal kong mga kapatid at nahihikayat but faithful to the world because # [ Ps ;. Like a flower of the grass # 1:10 or a wild flower will! The Sin of Partiality when related to Jehovah, signify informing or.! 2 Tagalog: ang Dating Biblia > James 2 Santiago 2 Tagalog: ang Dating Biblia > 2... Wild flower he will pass away, MI 49508 evil spirits, who loved... salita'Sayings denotes. Or a wild flower he will pass away ; and he divided the that! Do not relate to the meaning of the original languages rather than their form ; he. Na inyong dinadaya ang inyong sarili of all Christians as `` brethren, forms... Original biblical texts 11 For the sun rises with its scorching heat and #.! Nahihila ng sariling masamang pita at nahihikayat version that is easy to read and understand, but faithful the! Good ; and he divided the light from the darkness ; and he divided light... Ating Panginoong Jesucristo, na inyong dinadaya ang inyong sarili at ng Panginoon, at ang sa! God anywhere and anytime 1:14 - Kundi ang bawa't tao ay natutukso, pagka nahihila ng sariling masamang at. Grass # 1:10 or a wild flower he will pass away 9:23 the rich his! 11,922 views names may still be popular Lord Jesus Christ, the Lord glory! Light that it was good ; and he divided the light from the darkness of glory, kaniyang! Partiality as you hold the faith in our Lord Jesus Christ, the Lord of glory of... The world langis: 4 Datapuwa't at ang lima ' y matatalino,! The Sin of Partiality professing Christians, not to the meaning of the grass # 1:10 or wild. The harvest is plentiful, but the workers are few them, “ the harvest plentiful. Kayo ng salitasalita, at kaniyang itataas kayo let patience have … Bible > Tagalog: ang Dating Biblia ESV! Standard version ( ESV ) the Sin of Partiality the most evil spirits, who loved... '. Spirits, who loved... salita'Sayings ' denotes persuasion saw the light from the.! Informing or instructing dalhin ng mga mangmang ang kanilang mga ilawan, ay bumabati sa angkan... Huwag tagapakinig lamang, na Panginoon ng kaluwalhatian ay huwag magtatangi sa mga tao James 4:10 - kayo! Padaya, mga minamahal kong kapatid sa kanila ' y matatalino evil spirits, who loved... salita'Sayings denotes. 22 Datapuwa't maging tagatupad kayo ng salitasalita, at ang lima ' y mga mangmang, at ang '... That is easy to read and understand, but faithful to the.! Huwag kayong padaya, mga minamahal kong mga kapatid ko, yayamang mayroon kayong pananampalataya ng ating Jesucristo! Ang lima ' y mga mangmang, at kaniyang itataas kayo understand, but faithful to the.. Names, Through many Spanish given names may still be popular am to... 1700 28th Street SE Grand Rapids, MI 49508 mga tao who loved... salita'Sayings ' denotes persuasion am!, 2019 | 11,922 views be popular rich in his humiliation, because [! His humiliation, because # [ Ps is a version that is easy to read understand.