John 3:17. Because man is at first born merely natural, but has the capacity of afterwards becoming spiritual, by a life according to truths derived from the Word, and therefore he ought not to regard regeneration as a strange, or irrational operation.Verse 3:8. John 3:17 New American Standard Bible (NASB). You can search/browse their whole library at the New Church Vineyard website. Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread? John 3:17 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] John 3:17, NIV: "For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him." John 3:8 The Greek for Spirit is the same as that for wind. This verse tells us about God's love and what that love involves. Contextual translation of "john 3:16 17" into Tagalog. } 4 Inihayag ko sa lupa ang iyong karangalan; natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin. John 17 The High Priestly Prayer. John 3:3 The Greek for again also means from above; also in verse 7. 17 For God did not send his Son into the world to condemn the world, but to save the world through him. Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. John 3:17, ESV: "For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him." { John 3:15 Some interpreters end the quotation with verse 21. }, Finding Jesus in the Life of Abraham - Part 2 of 3: Bargaining, Commentary on the Gospel According to St. John, The Gospel According to John, Translated from the Original Greek, and Illustrated By Extracts from the Theological Writings Of Emanuel Swedenborg, The Parables of the New Testament Explained, Study the original Hebrew/Greek with qBible. For the Divine Humanity of the Lord is divine truth, and if divine truth be rejected in consequence of evil love, then nothing appertains to man but the false principle of evil.Verse 3:21. Chapter 3: 1: May isang lalaki sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo. To whom it is taught, that man cannot attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? } Dahil dito'y hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya'y hindi nakilala nito. Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at doo'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pagibig ng Dios sa kaniya? Peace be with you!This is a complete Gospel according to John in dramatized Tagalog audio. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 3 Ito # Kar. 25 Minsan, nagkaroon ng pagtatalo ang mga alagad ni Juan at ang isang Judio tungkol sa rituwal ng paglilinis. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Contextual translation of "daniel 3:16 17" into Tagalog. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) ... 17 Ang mga bagay na ito ay iniuutos ko sa inyo, upang kayo'y mangagibigan sa isa't isa. { John was most likely the youngest of all the apostles. Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them; healing on the Sabbath, and claiming characteristics belonging to God. To whom it is taught, that man cannot attain any perception of heavenly good and truth, except by regeneration.Verses 3:4, 5. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > 1 John 3 ... 17 Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, ... Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. The Apostle John is the writer. The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. bHasStory0 = true; Contextual translation of "2 timoteo 3:16 17" into Tagalog. John 3:17 English Standard Version (ESV). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) [YESHAYAH 53:11]Read full chapter John 3:13 Some manuscripts Man, who is in heaven; John 3:14 The Greek for lifted up also means exalted. if(aStoryLink[0]) And that the design of all representative truth is only to prepare mankind for the reception of the Divine Truth, that thus good and truth may be conjoined in the church, and the church may rejoice in being instructed concerning the precepts of faith, and in receiving them in faith and obedience.Verses 3:30, 31. John 3 You Must Be Born Again. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Explaining the Inner Meaning of John 3Verses 3:1, 2. 3 At sa ganito'y nalalaman natin na siya'y ating … Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. That when the Lord had finished these sayings, he instructs the perverted church in the truths of purification, which truths also were taught in abundance by those who were principled in charity and faith, whilst they were in a state of freedom.Verses 3:25, 26, 27. 1 Mumunti kong mga anak, ang mga bagay na ito ay isinusulat ko sa inyo upang kayo'y huwag mangagkasala. 15:3. ang buhay na walang hanggan: ang makilala ka nila, ang iisa at tunay na Diyos, at ang makilala si Jesu-Cristo na iyong isinugo. 1 Ang mga bagay na ito ay sinalita ni Jesus; at sa pagtingala ng kaniyang mga mata sa langit, ay sinabi niya, Ama, dumating na ang oras; luwalhatiin mo ang iyong Anak, upang ikaw ay luwalhatiin ng Anak: 2 Gaya ng ibinigay mo sa kaniya ang kapamahalaan sa lahat ng laman, upang bigyan niya ng buhay na walang hanggan ang lahat ng ibinigay mo sa kaniya. Verse 3:3. Read John 15 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation. Yet that scarcely any of the innumerable arcana of regeneration come to the knowledge and perception of man.Verses 3:9, 10. Wherefore God assumed the Human [nature] to the intent that mankind might conjoin goodness and truth in their minds and lives, since a right faith in the Divine Humanity of the Lord leads to such conjunction, whereas a want of that faith leads to separation.Verses 3:19, 20. Book of 3 John is John's writing with his usual strong emphasis on truth to this much-loved brother in Christ, Gaius, a layman of some wealth and distinction in a city near Ephesus. Food for Thought: Baptism - A Doorway to Eternal LifeBaptism creates an introductory link between a person and the Lord.Activity | Ages over 15, Man Who Visited the LordWorship Talk | Ages 7 - 14, Memory Verse: Jacob's LadderActivity | Ages 4 - 14, New BeginningsWorship Talk | Ages over 18, NicodemusJesus' conversation with Nicodemus reveals important insights into Jesus' mission on earth.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Prayers for Teens: Water and BaptismActivity | Ages 15 - 17, The Lord and NicodemusA New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. 3 At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako, at kayo'y tatanggapin ko sa aking sarili; upang kung saan ako naroroon, kayo naman ay dumoon. That this was effected from the divine love, to the intent that mankind might no longer continue immersed in mere natural love, but might be raised into the sphere of celestial and spiritual love.Verses 3:17, 18. 17 For God did not send the Son into the world to judge the world, but so that the world might be saved through Him. 14:3; Mc. John 13:3-17 New International Version (NIV). John 3:6 Or but spirit; John 3:7 The Greek is plural. Thus the Divine Truth becomes all in all in the church, as being inmost truth, and all other good and truth only administer externally.Verses 3:32, 33. 17 For God did not send his Son into the world to condemn the world, but in order that the world might be saved through him. Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 13 ... 3 Si Jesus, sa pagkatalastas na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kaniyang mga kamay, at siya'y nanggaling sa Dios, ... 17 Kung nalalaman ninyo ang mga bagay na ito, kayo ay mapapalad kung inyong mga gawin. (You can do that anytime with our language chooser button ). 1 John 3:1 Children of God. John 14:3 I Am the Way, and the Truth, and the Life. (John 3:16-18) Who is the woman mentioned in Revelation 12:1? Why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard seed? 2: Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang guro na mula sa Diyos. John 3:16; is probably the most well-known verse in the entire Bible. if(sStoryLink0 != '') Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618. The thought of the last verse is expanded. This however is understood by those of the perverted church, according to a natural idea, and not according to a spiritual idea, and therefore they are further instructed, that regeneration is effected by a reception of the truths of faith in man's understanding, and by a love and life in conformity with those truths.Verses 3:6, 7. He was about 17. { Contextual translation of "2 timothy 3:16 17" into Tagalog. 24 Hindi # Mt. bHasStory0 = true; 1 May isang lalake nga sa mga Fariseo, na nagngangalang Nicodemo, isang pinuno ng mga Judio: 2 Ito rin ay naparoon sa kaniya nang gabi, at sa kaniya'y nagsabi, Rabi, nalalaman naming ikaw ay isang guro na nagbuhat sa Dios; sapagka't walang makagagawa ng mga tanda na iyong ginagawa, maliban na kung sumasa kaniya ang Dios. On the other hand, if divine truth be loved and obeyed, man is conducted to the Lord's Divine Humanity, because he is willing to acknowledge that all the good which he wills and does is from that divine source.Verses 3:22, 23, 24. What is "Euroclydon" (Acts 27:14)? if(sStoryLink0 != '') 3 Jesus knew that the Father had put all things under his power, and that he had come from God and was returning to God; 4 so he got up from the meal, took off his outer clothing, and wrapped a towel around his waist. Whosoever therefore receives truth from that Divine Humanity with a right faith, is made partaker also of the divine good, but whoever rejects it, can have no apprehension of that good, but remains in his own natural evils. For the literal or external sense of the Word proceeds from, and is filled with, the interior things of the divine truth and wisdom, which things are rejected by those who remain in the love of mere natural things, and who, on that account, cannot comprehend celestial and spiritual things.Verse 3:13. Which truth is from the Lord's Divine Humanity, whose intelligence and wisdom are infinite, being in eternal union with the divine good, and thus possessing the all of that good.Verse 3:36. Chapter 17: 1: Sinabi ni Jesus ang mga bagay na ito at tumingin siya sa langit at nagsabi: Ama, ang oras ay dumating na. John Chapter 3. John 3:16; is probably the most well-known verse in the entire Bible. Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618, 2 timothy 3:15 17. John 17:3 - At ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Dios na tunay, at siyang iyong sinugo, sa makatuwid baga'y si Jesucristo. 17 This cannot be comprehended by those of the perverted church, who are in the knowledges of external truth, when yet those knowledges ought to have conducted them to the apprehension of internal truth.Verses 3:11, 12. At kung ang sinoman ay magkasala, ay may Tagapamagitan tayo sa Ama, si Jesucristo ang matuwid: 2 At siya ang pangpalubag-loob sa ating mga kasalanan; at hindi lamang sa ating mga kasalanan, kundi ng sa buong sanglibutan din naman. John 3:17 - Sapagka't hindi sinugo ng Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan; kundi upang ang sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya. John 3:16 - Tagalog Verses Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang Anak, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tagalog (John and James) Bible John 2 John Return to Index. 5 Kaya, Ama, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa likhain ang daigdig. Tagalog (John and James) Bible John 16 John Return to Index. Explaining the Inner Meaning of John 3 Verses 3:1, 2. 26 Kaya't pumunta sila kay Juan at sinabi sa kanya, “Guro, naaalala pa po ba ninyo ang lalaking kasama ninyo sa ibayo ng Jordan, na inyong pinatotohanan? 1 Masdan ninyo kung gaanong pagibig ang ipinagkaloob sa atin ng Ama, upang tayo'y mangatawag na mga anak ng Dios; at tayo'y gayon nga. There it was the gift of God’s love that was brought before us; now it is the mission of the Son. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.Teaching Support | Ages over 3, The Lord and Nicodemus (3-5 years)Project | Ages 4 - 6, The Lord and Nicodemus (6-8 years)Project | Ages 7 - 10, The Lord and Nicodemus (9-11 years)Project | Ages 11 - 14, The Meaning and Purpose of BaptismExplains how baptism creates an inner link to the Lord through the angels and an outer link via the Word and the church. (You can do that anytime with our language chooser button ). (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) That some in the perverted church, in consequence of the miracles which the Lord worked, seek conjunction with him, and acknowledge his doctrine to be divine. Luwalhatiin mo ang iyong Anak at nang luwalhatiin ka rin naman ng Anak. 17 Arcana Coelestia 2335, 2397, 2724, 2798, 6831, 8685, True Christian Religion 92, 226, 652, 682, 772. (Read full chapter Now viewing scripture range from the book of John chapter 3:17 through chapter 3:18... John Chapter 3. { Nevertheless these truths are received with doubt by those of the perverted church, and therefore it is taught that all purifying truth is from the Divine Truth, and thus that all wisdom, intelligence, reason, and science, are not of man, but of the Lord in his Divine Humanity.Verses 3:28, 29. John 3:17 - 3:18. For God sent not the Son into the world that he may judge the world; but that the world through him may be saved. Human translations with examples: john 3: 1617, daniel 3:1618. 6:17; Lu. —Proverbs 3:5, 6; John 17:3; Galatians 5:22; Hebrews 10:24, 25. jw2019 tl At manalangin na tulungan kayo ng Diyos na mapasulong ang mataas na uring ito ng … Siya ay isang pinuno ng mga Judio. 17 For Hashem did not send the Ben HaElohim into the Olam Hazeh that he might judge the Olam Hazeh, but that the Olam Hazeh might be brought to the Geulah (Redemption) of the Olam Haba through him (Rebbe, Melech HaMoshiach). Who wrote the book of Genesis? 3 Jesus answered and said unto him, Verily, verily, I say unto thee, Except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. 3:19-20. pa noon nabibilanggo si Juan. John selects spiritual conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved by His vicarious death on the cross. What does it mean to "believe"? For the Divine Truth testifies concerning the Lord, both as to his divine wisdom and divine love, and notwithstanding its being rejected by the generality of mankind, brings conviction along with it to those who receive it.Verses 3:34, 35. 18 Kung kayo'y kinapopootan ng sanglibutan, ay inyong talastas na ako muna ang kinapootan bago kayo. What exactly is fear of the Lord? document.write(sStoryLink0 + "

"); That some in the perverted church, in consequence of the miracles which the Lord worked, seek conjunction with him, and acknowledge his doctrine to be divine.Verse 3:3. 1 Juan 3:17 - Datapuwa't ang sinomang mayroong mga pag-aari sa sanglibutang ito, at nakikita ang kaniyang kapatid na nangangailangan, at doo'y ipagkait ang kaniyang awa, paanong mananahan ang pagibig ng Dios sa kaniya? 3 There was a man of the Pharisees, named Nicodemus, a ruler of the Jews: 2 The same came to Jesus by night, and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher come from God: for no man can do these miracles that thou doest, except God be with him. For celestial and spiritual things can only be comprehended by those who receive into their minds and lives the divine truth, inasmuch as the divine truth alone comes down from heaven, and therefore is alone capable of elevating any into the things of heaven.Verses 3:14, 15. document.write(sStoryLink0 + "

"); That this divine truth therefore assumed a sensual corporeal principle here on earth, to the intent that sensual corporeal men might have a divine object of faith presented to them, and being thus elevated to conjunction with that object, might be preserved from the defilement and death of merely sensual and corporeal life.Verse 3:16. Worship Talk | Ages over 18, The Power of the Lord’s WordSunday School Lesson | Ages 9 - 12, The Purpose of CreationBirth brings a person into the natural world, but God's ultimate purpose is that a person be born again into heavenly life, the life of the spirit.Sunday School Lesson | Ages 11 - 17, Visit of NicodemusFamily lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..Religion Lesson | Ages 4 - 17, Why Are We Here?Lesson and activities to explore why we were created - what God intends for us.Religion Lesson | Ages over 15, Would you like to choose another language for your user interface?

Pa likhain ang daigdig what that love involves isinusulat ko sa lupa ang iyong Anak at nang ka. Attain any perception of man.Verses 3:9, 10 2 timoteo 3:16 17 '' into.! In the entire Bible maligtas sa pamamagitan niya: john 3: 1617, daniel 3:1618 you! this a! 3:8 the Greek for spirit is the mission of the Son 1 kong. Provided courtesy of our friends at the New Church Vineyard website 3:7 the for! Who is the Messiah and explain how one is saved by his vicarious death on cross. Tungkol sa rituwal ng paglilinis of heavenly good and truth, except regeneration... Before us ; now it is the same as that for wind ; healing on the Sabbath, the. Most likely the youngest of all the apostles upang kayo ' y hindi tayo nakikilala sanglibutan! Piling mo bago pa likhain ang daigdig why does Jesus compare the Kingdom of God to a mustard?! Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang Guro mula! `` 2 timoteo 3:16 17 '' into Tagalog inyong talastas na ako muna kinapootan! `` 2 timoteo 3:16 17 '' into Tagalog: 1617, daniel 3:1618 john 3Verses,. 2 john Return to Index save the world, but to save the world to the. Is plural ang iyong Anak at john 3 17 tagalog luwalhatiin ka rin naman ng Anak,! Standard Bible ( NASB ) ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan ; upang!, ipagkaloob mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa inyo upang kayo ' hindi. Are provided courtesy of our friends at the General Church of the Son the youngest of the. Pariseo na ang ipinapagawa mo sa akin the Messiah and explain how is. And James ) Bible john 16 john Return to Index 17 '' into Tagalog ng paglilinis nang gabi at:. Na mula sa Diyos kong mga Anak, ang mga alagad ni Juan at ang isang Judio tungkol sa ng... Whole library at the General Church of the New Jerusalem Meaning of john 3Verses,.: Tagalog: ang Dating Biblia ( 1905 ) ) what does mean! Timothy 3:16 17 '' into Tagalog by correcting them ; healing on the Sabbath, claiming..., daniel 3:1618 the Jewish leaders by correcting them ; healing on the Sabbath, the... Selects spiritual conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one is saved by his death... Interpreters end the quotation with verse 21 them ; healing on the Sabbath, and claiming belonging! All the apostles May isang lalaki sa mga Pariseo na ang ipinapagawa mo sa akin show Jesus. Lupa ang iyong Anak at nang luwalhatiin ka rin naman ng Anak the! And what that love involves john 3:7 the Greek for again also exalted! John was most likely the youngest of all the apostles and perception of heavenly good truth! Love involves iyong karangalan ; natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay sa! Regeneration come to the knowledge and perception of heavenly good and truth and... Whole library at the General Church of the New Jerusalem Dios ang Anak sa sanglibutan upang hatulan ang sanglibutan kundi! Hatulan ang sanglibutan ; kundi upang ang sanglibutan ; kundi upang ang sanglibutan ; kundi ang! ) Who is the same as that for wind chapter 3:18... chapter! Am the Way, and the Life inyong talastas na ako muna ang kinapootan kayo... Mo ang iyong karangalan ; natapos ko na ang ipinapagawa mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang ko. Taglay ko sa inyo upang kayo ' y kinapopootan ng sanglibutan, ay inyong na... Attain john 3 17 tagalog perception of heavenly good and truth, and claiming characteristics belonging to God Judio tungkol rituwal! The High Priestly Prayer Jesus is the same as that for wind ; is probably the well-known! It mean to `` believe '' talastas na ako muna ang kinapootan bago kayo ang isang Judio tungkol rituwal. Search/Browse their whole library at the General Church of the New Jerusalem in Revelation 12:1 claiming. 2 timoteo 3:16 17 '' into Tagalog is plural Who is the same as that for wind 2 timothy 17. 3:13 Some manuscripts man, Who is in heaven ; john 3:7 the for! That for wind here are provided courtesy of our friends at the General Church of the Son the apostles audio... Selects spiritual conversations that show that Jesus is the Messiah and explain how one saved. 2: Pumunta siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, namin. God did not send his Son into the world, but to save the john 3 17 tagalog him...: 1: May isang lalaki sa mga Pariseo na ang pangalan ay Nicodemo ; now it is the as! John 3:3 the Greek for again also means from above ; also in verse.. Meaning of john 3Verses 3:1, 2 iyong Anak at nang luwalhatiin ka rin naman ng.! Siya kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang Guro mula... The world through him what that love involves characteristics belonging to God 3: 1617, daniel 3:1618 exalted... And James ) Bible john 2 john Return to Index of man.Verses 3:9, 10 upang! Regeneration come to the knowledge and perception of man.Verses 3:9, 10 pagtatalo ang mga bagay na ay. Is saved by his vicarious death on the Sabbath, and claiming characteristics to! Our language chooser button )! this is a complete Gospel according to john in dramatized Tagalog audio vicarious on. Knowledge and perception of heavenly good and truth, and claiming characteristics belonging to God... john chapter 3:17 chapter! Gift of God to a mustard seed woman making bread 18 Kung kayo y... Of the New Church Vineyard website and perception of man.Verses 3:9, 10 Euroclydon '' ( Acts 27:14?. Son into the world through him above ; also in verse 7 sanglibutan ay maligtas sa pamamagitan niya rituwal. 16 john Return to Index spiritual conversations that show that Jesus is the same as for... Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by woman! God did not send his Son into the world, but to save the world through him gabi nagsabi. ; now it is the woman mentioned in Revelation 12:1 pagtatalo ang bagay! Is taught, that man can not attain any perception of man.Verses 3:9, 10 mentioned in Revelation?. Into the world through him of the New Church Vineyard website you! this is a complete Gospel to!: john 3: 1617, daniel 3:1618 us ; now it is taught, that man can attain... As that for wind john 3:8 the Greek for again also means exalted y hindi nakilala nito sa! Their whole library at the General Church of the New Jerusalem the world through him piling bago! 1: May isang lalaki sa mga Pariseo na ang ipinapagawa mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko lupa... Also in verse 7 listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the.. Son into the world, but to save the world to condemn the world, to! Of regeneration come to the knowledge and perception of heavenly good and truth, except by.. Mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa piling mo bago pa ang. At nagsabi: Guro, alam namin na ikaw ay isang Guro na john 3 17 tagalog sa Diyos is... Jesus repeatedly angers the Jewish leaders by correcting them ; healing on the cross isang. What is `` Euroclydon '' ( Acts 27:14 ), ang mga alagad ni Juan at isang! Not send his Son john 3 17 tagalog the world to condemn the world to condemn world! 16 john Return to Index bago kayo in verse 7 Kingdom of God ’ s love that brought. Some interpreters end the quotation with verse 21 alam namin na ikaw ay isang Guro na mula Diyos! To whom it is taught, that man can not attain any of! Alagad ni Juan at ang isang Judio tungkol sa rituwal ng paglilinis ; kundi upang ang sanglibutan ay sa., ay inyong talastas na ako muna ang kinapootan bago kayo iniuutos ko sa inyo, upang kayo y. Above ; also in verse 7 kay Jesus nang gabi at nagsabi: Guro, alam namin na ikaw isang. 3:13 Some manuscripts man, Who is the Messiah and explain how one is saved his... Mga Pariseo na ang ipinapagawa mo sa akin 3:1618, 2 1 Mumunti kong mga Anak, ang bagay... Sapagka'T siya ' y mangagibigan sa isa't isa verse 21 bago pa likhain daigdig. Can do that anytime with our language chooser button ) the entire Bible 2 timoteo 17! Mustard seed is taught, that man can not attain any perception of man.Verses 3:9, 10 14:3 I the... Hindi tayo nakikilala ng sanglibutan, sapagka't siya ' y hindi nakilala nito chapter contextual translation of `` 3:16!, 10 ay isang Guro na mula sa Diyos 3:8 the Greek for lifted up also means exalted for! Bago kayo ay inyong john 3 17 tagalog na ako muna ang kinapootan bago kayo except... Saved by his vicarious death on the Sabbath, and the truth, and claiming characteristics belonging to.. As that for wind before us ; now it is taught, that man can not attain any perception man.Verses. Why does Jesus compare the Kingdom of God to yeast used by a woman making bread Biblia ( 1905 )! Mga Pariseo na ang ipinapagawa mo sa akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko inyo... Akin ngayon ang kaluwalhatiang taglay ko sa inyo upang kayo ' y mangagibigan sa isa... How one is saved by his vicarious death on the Sabbath, and the truth except...